بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت کار ایالات متحده، تعداد آمریکایی‌هایی که برای اولین بار درخواست بیکاری ثبت کردند با ۲۹هزار نفر افزایش به ۲۱۹هزار نفر رسید.

انتظار بازار نرخ بیکاری ۲۰۳هزار نفر بود، در حالی که نرخ بیکاری هفته قبل با ۳۰۰۰ کاهش از ۱۹۳هزار نفر به ۱۹۰هزار نفر کاهش یافت.
میانگین متحرک چهار هفته‌ای ۲۰۶هزار و ۵۰۰ بود که نسبت به میانگین بازنگری شده هفته قبل اندکی افزایش داشت.
اقتصاد ایالات متحده در ماه آگوست ۳۱۵هزار شغل ایجاد کرد که بسیار بالاتر از تخمین بازار ۳۰۰هزار نفر بود اما نرخ بیکاری از ۳.۵ درصد ماهانه به ۳.۷ درصد افزایش یافته است.
مطلب قبلیاجر ای طرح یارانه دستمزد با استقبال بیش از 6 هزار کارفرما
مطلب بعدیصدور مجوز تاسیس شرکت جدید بدون بررسی مشکل صنعت بیمه را حل نمی‌کند