رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی اجرایی کردن سوئیچ بیمه را خط قرمز سازمان متبوع خود خواند و اظهار داشت که بیمه مرکزی برای بررسی آیین نامه ای و رسیدگی به مواردی که وجود دارد در حال حاضر عملیات اجرایی آن را برای شرکت های بیمه، قطعی نکرده است.

“قاسم نعمتی”، اجرایی کردن سوئیچ بیمه را خط قرمز بیمه مرکزی دانست که بدون آن نمی توان نظارت دقیقی بر عملیات شرکت های بیمه ای داشت و افزود:درحال حاضر حدود 17 شرکت بیمه ای API خود را به صورت کامل به بیمه مرکزی ارایه داده اند وسایر شرکت های بیمه ای هم از سه سرویس، دو سرویس را اجرایی کرده اند و سرویس سوم هم در دست اقدام است.
رئیس فاوای بیمه مرکزی، تاکید کرد: حتی اگر یک شرکت بیمه هم APIخود را نداده باشد بازهم سوئیچ بیمه قابلیت اجرا دارد زیرا سوئیچ روشن است.
نعمتی، اذعان داشت که درحال حاضر سرویس های دیگری داخل سوئیچ بیمه ارایه می شود و حتی اگر یک شرکت بیمه هم API نداده باشد حق ندارد که با کارگزاری های آنلاین کارکند و شرکت های بیمه باید ارتباط خود را خارج از سوئیچ بیمه ، با استارت آپ ها قطع کنند.
به گفته وی،با هدف بررسی بهتر آیین نامه ای و رسیدگی به مواردی که وجود دارد، عملیات اجرایی سوییچ بیمه دنبال می شود وشرکت های بیمه ای موظف هستند که دیتای خود را به بیمه مرکزی ارایه دهند.
وی، با اشاره به اینکه شبکه فروش صنعت بیمه انتظارات خود را درخصوص اجرای سوئیچ بیمه ابرازکرده اند”،گفت بیمه مرکزی با جدیت و با هدف تطبیق بهتر امور، اجرای سوئیچ بیمه را دنبال می کند.
مطلب قبلیرئیس کل بیمه مرکزی: ۱۳ درصد منابع دولت صرف تأمین کسری صندوق‌ها می‌شود
مطلب بعدیرادیو مراقب بیمه- جمعه 21 مرداد ۱۴۰۱