در راستاي تحقق اهداف كلان اقتصاد كشور و نيل به خودكفايي به دست خدمتگزاران و تلاشگران عرصه كسب وكار در دوران بحران كرونا با حضور مديران و صاحبان بخش دولتي وخصوصي با هدف معرفي و قدر داني از يكصد مدير شايسته ملي امروز دهم تير ماه مصادف با روز ملي صنعت و معدن وتجارت در مركز همايش هاي بين المللي دانشگاه الزهرا تهران برگزار گرديد.
اينجانب افتخار داشتم مدال رضايت مندي مشتري در دوران كرونا و پسا كرونا به نيابت از تمام كاركنان ايرانيان پوشش و همچنين تقدير نامه بعنوان يكصد مدير شايسته ملي كشور در سال ١٤٠٠ دريافت نمايم لازم ميدانم از وزارت صنعت و معدن و تمام وزارتخانه ها و سازمان هاي كه در اين همايش زحمت بررسي و مميزي شركت ها نمودند و اين مجموعه را يكي از يكصد شركت انتخاب نمودند تشكر كنم.
تقدير از گام هاي كه برداشتيم قطعا مسوليت اجتماعي و تعهد ملي ما را براي اقدامات بزرگتر دوچندان مي كند.
از تمام كارشناسان و مديران ايرانيان پوشش كه طي سالهاي اخير با تاب اوري در مقابل چالش هاي حوزه سنگين خسارت بيمه اي به بيمه گذاران و بيمه گران
نهايت سعي و تلاش خود را نمودند كه هم در سال ١٣٩٦ و اينبار در سال ١٤٠٠ در شرايط بحران سخت كرونا عضو يكصد مدير نمونه كشوري برگزيده شوم تشكر ويژه ميكنم.
اين موفقيت حاصل زحمات تيمي شركت در سراسر كشور مي باشد.
دست مريزاد همكاران غرور آفرين
بدرود

ابراهيم ايران نژاد

مطلب قبلیپیام تبریك رئیس كل بیمه مركزی به رئیس قوه قضائیه
مطلب بعدیاز صدور شروع کردیم اما به خسارت هم می رسیم