عبدالرضا عیسوند حیدری، کارشناس ریسک صنعت بیمه: یکی از موضوعات مهم، بحث بیمه های اتکایی بوده زیرا درسال های اخیر به دلیل شرایط وتغییرات اقلیمی، منجر به ریسک های فاجعه آمیزشده که همین امر باعث شده تا شرکت های بیمه ای با ترس بیشتری به این بازار واردمی شوند.

نبود داده های معتبر ازپروژه ها از جمله در زمینه نفت و گاز امری مهم بوده، زیرا داده هایی که برای ریسک های بزرگ در سال های گذشته به صورت یکپارچه منتشر شده، نزد بیمه مرکزی متمرکز شده و تبدیل به شاخص هایی نشده که بیمه گران با آگاهی بیشتری نسبت به تحلیل ریسک اقدام کنند. ایجاد یک سیستم یکپارچه از اطلاعات و داده های معتبر از ریسک های بزرگ می تواند به بیمه گران کمک کند تا جسورتر به بازارهای جدید بیمه ای ورود کنند.
مطلب قبلیشعب بیمه دانا در استان اصفهان به باشگاه ۱۰ هزار میلیاردی ها پیوستند
مطلب بعدیمدیرعامل بیمه آسیا دستور رسیدگی به حادثه زلزله در شهرستان خوی را صادر کرد