بیمه دانا 2 قرارداد بزرگ در خصوص تجمیع امور بیمه‎ای سازمانی،کارکنان و افراد تحت‎تکفل به ارزش حدود هزار‎میلیارد‎تومان امضا کرد.

در راستای سیاست های راهبردی مدیرعامل شرکت بیمه دانا این شرکت  درآستانه سال جدید، دو قرارداد بزرگ بیمه ایی منعقد کرد.

گفتنی است، عقد این قراردادها با سازمان تامین اجتماعی و شرکت دخانیات ایران در خصوص تجمیع امور بیمه ای سازمانی، کارکنان و افراد تحت تکفل است و همچنین مجموع مبلغ این قراردادها برای یک دوره یک ساله بطور تقریبی در حدود ۰۰۰ر۱۰ میلیارد ریال است.

مطلب قبلیسطح خدمات رسانی بیمه در كشور با استانداردهای این صنعت منطبق خواهد شد
مطلب بعدیانتخاب مدیر بیمه‎های باربری بیمه تعاون به عنوان دبیر برگزیده سندیکای بیمه‎گران