شرکت بیمه دی در نامه‌ای به سایت‌های بیمه‌ای ازکی، بیمه بازار، بیمه دات کام، آسان بیمه، آیتول و مویرگ هشدار داد.

شرکت بیمه دی در نامه‌ای هشدار آمیز به سایت‌های بیمه‌ای ازکی، بیمه بازار، بیمه دات کام، آسان بیمه، آیتول و مویرگ نوشت: با توجه به اعتراضات شبکه فروش و به منظور وحدت رویه در اعلام حق بیمه به مشتریان مقنضی است تا پایان وقت اداری روز شنبه(۲۰ اسفند) نسبت به اصلاح حق بیمه نمایش داده شده در پلتفرم های خود اقدام فرمایید. حق بیمه میبایست دقیقا حق بیمه استعلامی در سامانه بیمه گری بوده و خط کشیدن روی حق بیمه اصلی و یا نمایش حق بیمه متفاوت از محاسبات سامانه بیمه گری به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود.  بدیهی است در صورت عدم اعمال تغییرات کد همکاری فی مابین به حالت تعلیق درخواهد آمد. شایان ذکر است هر گونه اقدام که منجر به ایجاد ابهام برای بیمه گزاران و خدشه دار کردن اعتبار نمایندگی گردد نیز مشمول این نامه خواهد بود.

مطلب قبلیشاید بیمه‌ها هم جزو زامبی‌ها باشند
مطلب بعدیپویش سه شنبه های نوآورانه، گام اول برای معرفی مركز نوآوری صنعت بیمه بود