ديوان عدالت اجرای شرط سني براي احراز صلاحيت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های بیمه را متوقف كرد.

ديوان عدالت اجرای شرط سني براي احراز صلاحيت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های بیمه را متوقف كرد.

آيين نامه ٩٠.٣ که به تایید شورای عالی بیمه رسیده به تازگي الزاماتي را در خصوص شرايط سني مديرعامل و اعضاي هيات مديره شركت هاي بيمه ابلاغ كرده بود.برخي مديران صنعت بيمه در همين زمينه اين موضوع را مغاير با قانون تجارت دانستند و به همين دليل شكايتي را در ديوان عدالت طرح كردند.

مطلب قبلیگروه صنعتی بارز مناقصه عمومی برگزار می‌کند
مطلب بعدیشورای ملی رقابت نیز سوییچ بیمه را قانونی دانست / آمیتیس بیمه در نهایت سوییچ خورد