مطلب قبلیجشنواره بیمه‌های خودروی سرمد؛ تخفیف و اقساط بیمه شخص ثالث و بدنه
مطلب بعدیدر نخستین ساعات پس از حادثه زمین‌لرزه خوی؛نمایندگان صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان در منطقه حاضر شدند