صورت‌هالی مالی بیمه سرمد نشان می‌دهد این شرکت در مسیر سودآوری قرار گرفته و سود سه ماه ابتدایی این شرکت در سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 6230 درصد رشد داشته است.

مطلب قبلیاز سوی مدیرعامل بیمه آسیا؛ چک خسارت ۴۵میلیارد تومانی صنایع کاغذی زرین برگ پرداخت شد
مطلب بعدی«چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه»