بیمه ملت

حق بیمه تولیدی شرکت بیمه ملت در ۲ ماه نخست امسال رشد ۳۹ درصدی داشته است و به بیش از ۴ هزار و ۵۶۴ میلیارد ریال رسید.

میزان فروش بیمه ملت در ۲ ماه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به ۲ ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ رشدی ۳۹ درصدی داشته و این شرکت تراز عملیاتی ۶۳ درصدی را به ثبت رسانده است. کل حق بیمه تولیدی این شرکت بیمه‌گر با سرمایه ثبت شده ۳۰ هزار و ۶۵۷ میلیارد و ۲۱۳ میلیون ریالی در ۲ ماه نخست امسال بالغ بر ۴ هزار و ۵۶۴ میلیارد و ۴۳۲ میلیون ریال بوده و در مقابل هزینه ناشی از پرداخت خسارت به بیمه‌گزاران و بیمه‌شوندگان تحت پوشش بیمه ملت در پایان اردیبهشت به ۲ هزار و ۸۰۷ میلیارد و ۷۸۹ میلیون ریال رسیده است.

بررسی‌ها نشان می دهد که از کل فروش ۲ ماه نخست سال ۱۴۰۲ بیمه ملت ۳۰ درصد سهم ثالث و حوادث سرنشین، ۱۴ درصد سهم بیمه های زندگی، ۱۲ درصد سهم بیمه درمان، ۱۱ درصد سهم بیمه کشتی، ۹ درصد سهم بیمه بدنه، ۷ درصد بیمه مسئولیت، ۶ درصد بیمه نفت و انرژی، ۴ درصد هواپیما بوده و  ۸ درصد هم سهم سایر بوده است.

حفظ ثبات و آرامش، ایجاد تنوع و جذابیت در محصولات و خدمات، افزایش سهم شبکه فروش و نمایندگان از سبد فروش و البته سودسازی با خارج کردن پرتفوهای زیان‌ده از تغییرات محسوس در کارنامه ۴ ماه پایانی بیمه ملت به شمار می رود.

مطلب قبلیبیمه ایران در پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی از محصولات جدید خود رونمایی خواهد کرد / نخستین شرکت بیمه‌ای کشور به سمت هوش مصنوعی گام برداشت
مطلب بعدیبررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از گسترش فقر در کشور / آیا بیمه خرد می‌تواند جلوی فقیرتر شدن ما را بگیرد؟