حسین کریم خان زند، مدیرعامل شرکت بیمه نوین: رشد 62 درصدی بیمه نوین در خرده فروشی

حسین کریم خان زند، مدیرعامل شرکت بیمه نوین در گفت و گو با چابک آنلاین: شرکت بیمه نوین درسالجاری و درخرده فروشی بیمه نامه حدود ۶۲ درصد رشد داشته بنابراین مشتریان حقیقی این شرکت بیشتر از مشتریان حقوقی آن هستند.

خرده فروشی بیمه نامه باعث می شود تا  شرکت های بیمه ای همواره پابرجا باشند.

شرکت های بیمه ای مادامیکه با  نرخ و شرایط و رشته مناسبی بیمه نامه عرضه کنند همیشه خواهند فروخت.

مطلب قبلیمدیرعامل بیمه سلامت سکاندار بیمه دی شد
مطلب بعدینظارت های حال حاضر بیمه مرکزی پیش هشدار نیست!