میثم ساریان، مدیر سرمایه گذاری شرکت بیمه ملت

میثم ساریان، مدیر سرمایه گذاری شرکت بیمه ملت : سهام شرکت های بیمه ای در بازار سرمایه بر اساس وضعیت بنیادین آنها قیمت گذاری شده و نمی توان گفت که این قیمت گذاری نزدیک به واقعیت منطقه ای فرا ارزندگی و یا زیر ارزندگی است.

مدل ارزش گذاری سهام شرکت های بیمه، متفاوت تر از سهم های دیگر است، زیرا این شرکت هاعموما سود محور نیستند.

سودی سازی شرکت های بیمه ای، به عوامل بسیار زیادی بستگی داشته و قابلیت پیش بینی ندارد، بنابراین معادلات مبتنی بر جریان های نقدی نمی تواند برای قیمت گذاری این صنعت استفاده شود.

دارایی های موجود در شرکت، کیفیت ریسک های پذیرفته شده و جریان نقد ورودی به شرکت های بیمه ای مساله مهم در ارزش گذاری سهام آنها است.

سهام شرکت های بیمه ای برای خریداران حقیقی جالب نیست و اگر در درازمدت نگاه کنید تعداد کمی از شرکت های بیمه ای هستند که بتوانند بازدهی مورد نظر سهامدار را ایجاد کنند.

مطلب قبلیدر حاشیه نمایشگاه اینوتکس 2023 مطرح شد / تنظیم‌گری هوشمند؛ تنها راهکار تمرکززدایی در صنعت بیمه
مطلب بعدیفرایند ظرفیت سازی متقابل صنعت بیمه و نفت تسریع خواهد شد