به گزارش خبرگزاری مراقب بیمه، سوابق اجرایی سيد محمد كريمي، دبيركل جدید سنديكاي بيمه گران :

۱– رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۲- مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع)
۳- استاندار مازندران
۴- معاون پشتیبانی، حقوقی و امور مجلس وزارت تعاون
۵- مدیرعامل صندوق تعاون کشور
۶- رئیس هیأت مدیره صندوق تعاون کشور
۷- مدیرعامل شرکت صنایع ملی گاز
۸- معاون برنامه ریزی و مالی اداری استانداری استان گلستان
۹- فرماندار قائم شهر (استان مازندران)
۱۰- فرماندار کردکوی (استان گلستان)
۱۱- رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ایران گاز کشور (گروه شرکت های ۲۴گانه استانی)
۱۲- معاون شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان سمنان
۱۳- رئیس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه آمل
۱۴- رئیس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه ساری

مطلب قبلیعناوین روزنامه های اقتصادی دوشنبه ۲5 شهریور ۱۳۹۸
مطلب بعدیچک‌های خسارت “بنو” به عدد ۹ رسید