جلسه هیات مدیره اواسط اسفند ماه سالجاری شرکت بیمه تجارت نو، منجربه جایگزینی مرتضی گودرزی به جای مهرداد غلامزاده شد.

مهرداد غلامزاده  از اواخر سال 99  به ترکیب هیات مدیره شرکت بیمه تجارت نو پیوسته بود.
مرتضی گودرزی،عضوجدید هیات مدیره شرکت بیمه تجارت نو هم، از مدیران فنی این شرکت بیمه ای بوده که مدیریت بیمه‌های آتش‌سوزی شرکت بیمه تجارت‌نو را برعهده دارد.
احسان مرادی، داودکریمی، نیما نورالهی وجمال ولی پورسایراعضای هیات مدیره شرکت بیمه تجارت نو را تشکیل می دهند.

مطلب قبلی2.500میلیارد تومان خسارت سنوات قبل بیمه اتکایی ایران معین پرداخت شد
مطلب بعدیمدیرعامل بیمه سلامت سکاندار بیمه دی شد