مصطفی رئوفی به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی

مراسم تودیع و معارفه مدیرکل روابط عمومی بیمه مرکزی با حضور رییس کل بیمه مرکزی برگزار شد. در این مراسم مصطفی رئوفی به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی حکم خود را دریافت کرد.

مطلب قبلیمحمد جعفريان باباکندي مديرکل پذيرش مؤسسات و دفاتر بيمه اي بيمه مرکزي شد
مطلب بعدیرادیو مراقب بیمه- جمعه 7 مرداد ۱۴۰۱