میزان تسهیلات جانبازان چقدر است

با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ششم مهر ۱۴۰۱، در اجرای مواد قانونی مندرج در قانون برنامه ششم توسعه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (ماده «۳» مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، با افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.
مطلب قبلیرادیو مراقب بیمه- جمعه 8 مهر ۱۴۰۱
مطلب بعدیانعقاد تفاهم نامه همکاری میان بیمه نوین و دانشگاه آزاد اسلامی