اخبار بیمه تعاون

سیدروح الله علیپور یزدی به جمع اعضای هیات مدیره شرکت بیمه تعاون پیوست.

علیپور یزدی پیشتر، مدیر مالی و معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی شرکت بیمه سرمد بوده است. 
وی، از تیرماه 97 در ترکیب هیات مدیره شرکت بیمه سرمد حضور یافت و پس حدود 15 ماه در مهرماه سال 98 از شرکت بیمه سرمد خداحافظی کرد. 
از سیدامین جوادی، جواد سهامیان مقدم، سیدمحمدرضا رسولی و امید معظمی گودرزی به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت بیمه تعاون یاد می شود.

یونس مظلومی همچنان مدیریت عاملی بیمه تعاون را بر عهده دارد.
مطلب قبلیرادیو مراقب بیمه- جمعه 1 مهر ۱۴۰۱
مطلب بعدیرادیو مراقب بیمه- جمعه 8 مهر ۱۴۰۱