برای شرکت های بیمه ای در دنیا،یک سامانه ای وجود دارد درصورت پایین آمدن کفایت سرمایه و توانگری مالی آنها در نظام بانکی،سیستم قفل شده و دیگر اجازه صدور بیمه وجود ندارد.

علی بنیادی نائینی، عضو هیات عامل و معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی: برای شرکت های بیمه ای در دنیا،یک سامانه ای وجود دارد درصورت پایین آمدن کفایت سرمایه و توانگری مالی آنها در نظام بانکی،سیستم قفل شده و دیگر اجازه صدور بیمه وجود ندارد. لازمه اجرای چنین کاری درصنعت بیمه کشور، نظارت آنلاین بر شرکت های بیمه است به نحوی که این نظارت بر روی صورت های مالی و فروش شرکت های بیمه ای بوده و سیستم ها به صورت برخط شاخص ها را تعریف کنند، در این زمان تصمیمات هوشمندانه اتخاذ می شود در حالیکه نظارت های حال حاضر بیمه مرکزی پیش هشدار نیست.مشروح گفتگوی چابک آنلاین با معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی بزودی منتشر می شود.

مطلب قبلیرشد 62 درصدی بیمه نوین در خرده فروشی
مطلب بعدیرادیو مراقب بیمه- جمعه 26 اسفند ۱۴۰۱