2.500میلیارد تومان خسارت سنوات قبل بیمه اتکایی ایران معین پرداخت شد. بیمه نامه زندگی “مان” به بیمه ایران بازگشت

مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی ایران معین، انتشار اوراق اتکایی،کسب مجوز بیمه نامه تکافل و ثبت نماد این شرکت در بورس در قالب سهامی عام را از جمله اقدامات انجام شده سالجاری شرکت متبوع خود برشمرد.

صبح امروز نشست خبری مجتبی حیدری، مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی ایران معین با حضور اسد اسدی معاون فنی، شاهین احمدی مدیر سرمایه گذاری و حسین پارسا مجد مدیرمالی شرکت بیمه اتکایی ایران معین برگزار شد.

“مجتبی حیدری” درحاشیه این نشست و در پاسخ به پرسش خبرنگار چابک آنلاین در خصوص چرایی عدم انتشار صورت های مالی 6 ماهه این شرکت در سامانه کدال، گفت: ایران معین یک شرکت بورسی نیست و به همین علت روندآن به گونه ای نیست که صورت های مالی خود را به صورت مستقیم منتشر کند.

وی، با بیان اینکه عملکرد شش ماهه بیمه ایران معین سودآور بوده است، افزود: شرکت بیمه اتکایی ایران معین صورت های مالی نیمه نخست سالجاری خود را دراختیار بیمه مرکزی قرار داده و انتشار آن بستگی به ملاحظات بیمه مرکزی دارد.

مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی ایران معین، سال 1401 را سال گذار این شرکت از بیمه مناطق آزاد به اتکایی خواند وافزود: در سالجاری ضمن عمل به تعهدات شرکت در قبال بیمه گذاران، نسبت به ریل گذاری برای عملیات اتکایی هم اقداماتی صورت گرفت.

حیدری، تاکید کردکه تغییر ماموریت شرکت بیمه ایران معین از شرکت مناطق آزاد به اتکایی تصمیم سهامدار عمده بوده و افزود: امسال مبلغ 2.500 میلیارد تومان خسارت که مربوط به سنوات قبل شرکت بود پرداخت شد ودر همین مدت 74 درصد مطالبات شرکت هم وصول شد.

وی، درخصوص حفظ سهام شرکت متبوع خود درشرکت بیمه اتکایی امین هم گفت:سهام این شرکت تازمانی که خوب و جذاب باشد نگهداری خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی ایران معین، با اشاره به افزایش تعداد شرکت های بیمه اتکایی به عنوان رقبای جدید، گفت: ایران معین، از سنوات قبل مجوز اتکایی داشت اما در سالجاری به تهیه نرم افزار و دستورالعمل های مختلف پرداخت و درعین حال بیشتر از برنامه مجمع خود ، توفیق جذب پرتفوی اتکایی داشت.

حیدری،تاکیدکرد که ظرفیت اتکایی در شرکت های بیمه به سرمایه آنها بستگی دارد و بیان کرد: شرکت بیمه اتکایی ایران معین،  در اولین فرصت، حداقل سرمایه خود را به 2000 میلیارد تومان می رساند.

وی، ادامه داد: مقدمات ورود شرکت بیمه اتکایی ایران معین به بازار سرمایه در سال های قبل انجام شده و امسال هم مجوز ثبت نماد نزد بورس نهایی شد و در سال 1402 مسیر بیمه ایران معین برای ورود به فرابورس فراهم می شود.

حیدری معتقد است که ورود شرکت بیمه اتکایی ایران معین به بازار سرمایه ظرفیت های خوبی را برای سهامداران این شرکت فراهم می کند زیرا منجر به شفاف تر شدن نظارت ها می شود.

مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی ایران معین، عملیات بیمه گری و سرمایه گذاری را دو بال شرکت های بیمه ای خواند که غفلت از هر یک از آنها، کار را به سختی می کشاند و افزود که در توسعه سرمایه گذاری باید برنامه ریزی دقیقی داشت تا بتوان از ظرفیت بازار سرمایه استفاده خوبی کرد.

به گفته حیدری، این شرکت در راستای تغییر ماموریت خود از شرکت مناطق آزاد به اتکایی، شعب و نمایندگان خود و پرتفوی “بیمه زندگی مان” را به بیمه ایران واگذار کرده است.

مطلب قبلیانتخاب مدیر بیمه‎های باربری بیمه تعاون به عنوان دبیر برگزیده سندیکای بیمه‎گران
مطلب بعدیغلامزاده جای خود را در هیات مدیره تجارت نو به مرتضی گودرزی سپرد