مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در حال حاضر بین ۵۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر در کشور هیچ بیمه‌ای ندارند.

محمد مهدی ناصحی، با اشاره به اینکه بیمه آتیه سازان حافظ به سامانه سازمان بیمه سلامت در اجرای نسخه‌نویسی الکترونیکی متصل شده است، اظهار داشت: «خوشبختانه بیمه مرکزی و بیمه سلامت تعامل مناسبی در این خصوص داشته و به طور جدی اقدامات لازم در حال انجام است.»
وی با بیان اینکه بدون تردید حمایت‌های مجلس و پایداری بیمه سلامت در اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی بی تاثیر نبود، افزود: تا زمانی که زیر ساخت‌های الکترونیکی در کشور مستقر نشود، نمی‌توان طرحی را به درستی و کامل اجرا کرد.
ناصحی با تاکید بر اینکه نیازهای القایی در حوزه سلامت باید کاهش پیدا کند تصریح کرد: هزینه‌ها را باید در جهت صحیح پیش برد، خوشبختانه نسخه‌نویسی الکترونیکی تاکنون در شرایط قابل قبولی اجرا شده و مشکل جدی حتی در زمان ضعف اینترنت هم وجود ندارد.

وی با یادآوری اجرای بیمه ۳ دهک اول جامعه اظهار داشت: افراد فاقد بیمه در مناطق آسیب پذیر و حاشیه شهرها را شناسایی کرده و تاکنون بیش از ۸۰۰ هزار نفر حاشیه نشین بیمه فعال شدند، با کمک مجلس ۶ هزار میلیارد تومان برای این مسئله در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: با مدیریت منابع می‌توان خدمات مناسبی به افراد نیازمند و اقشار آسیب پذیر ارائه داد. البته در حال حاضر بین ۵۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر هیچ بیمه‌ای ندارند.
مطلب قبلیسالنامه آماری ۱۴۰۰ بیمه منتشر شد
مطلب بعدیبیمه آتیه سازان حافظ به سامانه نسخه نویسی بیمه سلامت متصل شد