درباره ما

 جان نباشد جز خبر در آزمون                                                        هر که را افزون خبر جانش فزون

خبرگزاری مراقب بیمه یک تشکل خبری و رسانه ای در حوزه تخصصی بیمه است. در این نهاد خبری تقویت و توسعه صنعت بیمه و نهادینه کردن فرهنگ بیمه در بین مردم کشور عزیزمان را سرلوحه کار و فعالیت خود قرار داده ایم و این اهداف متعالی را به مثابه ماموریت خبرگزاری تعریف کرده ایم. از همان ابتدا ، خود را پایبند اخلاق حرفه ای کردیم و از وارد شدن به بازیها و جنجالهای رسانهای و همچنین جناح بندیهای سیاسی پرهیز کردیم. در این مدت تنها دغدغه مان این بوده است که با انتشار اخبار و اطلاعات صحیح و دقیق از صنعت بیمه و بازارهای بیمه ای کشور اطلاع رسانی و آگاهی بخشی کنیم. بی گمان ، هر گونه خبری که برای هیات تحریریه مخابره میشود ، و هر داده ای که در مورد بیمه گران و بیمه گزاران و به طور کلی از بازارهای بیمه ای به دبیرخانه خبرگزاری میرسد ، با دقت و وسواس بالایی پالایش و پردازش میگردد و پس از اطمینان از صحت و صدق آن ، با تایید مدیر مسئول اقدام به انتشار آن میکنیم. ادعایی نداریم ، اما عملکردمان در طول مدت فعالیت در این نهاد خبری نشان میدهد که نان به نرخ روز نخورده ایم و نان کسی را آجر نکرده ایم و همچنان بر سر اهداف و ماموریت هایمان ثابت قدم مانده ایم. کامنتها و اخبار مکتوب و شفاهی که از صنعت بیمه از جانب هر دوی بیمه گران و بیمه گزاران به پایگاه خبریمان رسیده است ، نشان از رضایت کامل مخاطبان و فعالان صنعت از عملکرد خبرگزاری مراقب بیمه دارد. به دیگر سخن ، در این مدت همواره مراقب صنعت بیمه و بازارهای بیمه ای و هر دوی بیمه گران و بیمه گزاران بوده ایم. اطمنیان هم میدهیم که در این مسیر رهرو قابل اعتمادی باشیم و بر این صراط همچنان مستقیم خواهیم بود.

اکنون که به کارنامه خود در این حوزه نگاه میکنیم ، چیزی برای گفتن نداریم جز اینکه خدای را شاکر باشیم و از همه فعالان در این صنعت بویژه مدیران شرکتهای بیمه ای نهایت تشکر و قدردانی را مینمایم که در انتشار اخبار و اطلاعات مفید و راهگشا از صنعت بیمه همیار امین و همکار صادقمان بوده اند. همچنین ، به تمامی همکارانم در خبرگزاری مراقب بیمه به پاس تمام زحمات ، جانفشانیها و فداکاریهایی که برای تقویت و توسعه این رسانه کرده اند ، خدا قوت و دست مریزاد عرض میکنم.

اعلام میداریم که خبرگزاری مراقب بیمه همچنان یک نهاد حرفه ای خبری و رسانه ای با حوزه فعالیت بیمه خواهد ماند و در پرتو منشور مسئولیت اجتماعی و در چارچوب اهداف و ماموریتهای خود ، بدون وابستگی به هیچ جریان و جناح سیاسی ، و بدور از هر گونه بازیها و ماجراجوییهای رسانه ای ، در چارچوب قوانین و مقررات عمومی کشور اقدام به اطلاع رسانی و انتشار اخبار و اطلاعات موثق در صنعت بیمه میکند. اطمینان میدهیم که خبرگزاری مراقب همچنان پایبند به اخلاق حرفه ای خواهد بود و خدای ناکرده هیچ گونه اخبار و احادیثی به قصد تخریب و یا تمجید از بیمه گران یا بیمه گزاران و یا در مورد هیچ فرد خاصی از این رسانه متعهد و متخصص انتشار پیدا نخواهد کرد. مجددا تکرار میکنم این نهاد خبری صرفا به قصد تقویت و توسعه صنعت بیمه و نهادینه شدن فرهنگ بیمه در کشور ایران اسلامی بنا نهاده شده است و لاغیر.

 ابراهیم ایران نژاد

 مدیر مسئول خبرگزاری مراقب بیمه